Tel.: +4072250557
E-mail: office@turculeanu.ro

Str. M.Kogalniceanu, Bl.97, Sc.E, Ap.6
Craiova, Dolj, 200390
Romania

Domenii de expertiza

Drept comercial

- Infiintarea de societati comerciale si companii subsidiare, audit legal

- Servicii juridice in domeniile reorganizarii judiciare, lichidarii judiciare/voluntare, falimentului

- Redactarea actelor constitutive, acte aditionale, inclusiv contracte de management si de administrare

- Asistenta juridica in pregatirea si participarea la evenimentele corporative, cum ar fi adunarile generale ale actionarilor si consiliilor de administratie, exercitatrea drepturilor de preemptiune, majorarea de capital prin aporturi in natura sau in numerar, emisiune de obligatiuni, valori mobiliare convertibile, audit legal al unor operatiuni specifice

- Reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti competente avand ca obiect litigii de natura comerciala

- Asistenta si consultanta in redactarea/negocierea/incheierea si derularea contractelor de finantare, contracte de licenta, contracte de cesiune de creanta, contracte de management, contracte de administrare, proiecte de valori imobiliare, contracte de ipoteca/gaj/fidejusiune comerciala, contracte de editare, contracte de franciza, contracte de parteneriat media, contracte de sponsorizare etc.

- Redactare/intocmire contracte de franciza, opinii legale asupra avantajelor/ dezavantajelor pe care le ofera contractul de franciza

- Asistenta juridica la redactarea/intocmirea de contracte de leasing financiar/operational time-sharing experimental/lease back/master leasing

- leasing intern/leasing cross-border

- Consultanta in probleme de leasing si alte probleme ce pot aparea pe parcursul derularii contractelor de leasing

- Infiintarea de societati de leasing

- Reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti competente pentru litigiile din acest domeniu

- consultanta referitoare la contractele comerciale;

- infiintari de societati comerciale si puncte de lucru;

- modificari de acte constitutive;

- acte aditionale, cesiuni;

- inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrul Comertului si obtinerea avizelor necesare;

 

« inapoi